+597 470890 info@est.sr

Efeze 4:12: Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze... 

Wilt u een theologische opleiding volgen die uw leven zal veranderen?

Ontdek het belang, de integriteit en de waarde van het Woord.

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerk in Suriname versterken en verdiepen. De school biedt, aan mannen en vrouwen die zich willen bekwamen tot de dienst in de gemeente en de samenleving, verschillende theologische studies aan. De school draagt een interkerkelijk karakter. Docenten, bestuursleden en adviesraadsleden komen vanuit verschillende Surinaamse kerken.

Een opleiding die meer inzicht verschaft in God’s woord dan u ooit had gedacht? Dan is EST de plaats voor u om deze kennis en ervaring op te doen. Volg één van onze opleidingen: de Basis Theologische Opleiding (BTO) – een opleiding om bijbelkennis en praktisch geloofsleven te verdiepen en te versterken; of de hbo-bachelor opleiding in Theologie (BTH) – een bachelor opleiding waar u dieper op de Bijbelse vraagstukken ingaat en die meer inzicht verschaft in God’s woord.

Heeft u nog vragen?

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan met een van onze docenten.
Het onderwijs

Deeltijdonderwijs

Deeltijdonderwijs is een belangrijke kans op onderwijs voor mensen die wegens werk- of privéomstandigheden géén voltijdstudie kunnen volgen. Als u een baan heeft of om een andere reden niet fulltime kunt studeren is het een optie om een studie in deeltijd te volgen.

Waarom theologie

Wilt u een Theologische opleiding volgen die uw leven zal veranderen? Een opleiding die meer inzicht verschaft in God’s woord dan u ooit had gedacht? Dan is EST de plaats voor u om deze kennis en ervaring op te doen. De Evangelical School of Theology is een opleiding waar studenten zich niet alleen...

Kantoor en leslocaties

Het kantoor van de Evangelical School of Theology (EST) is gelegen aan de Henck Arronstraat 39 te Paramaribo (achter bij het Surinaams Bijbelgenootschap). Daar bevind zich het kantoor waar de dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden.

Theologische Bibliotheek

EST heeft één van de grootste theologische bibliotheken van Suriname. De bibliotheek draagt zorg voor de wetenschappelijke informatievoorziening aan alle studenten en docenten van EST ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Er is een breed scala aan boeken en artikelen aanwezig.

Studieloopbaanbegeleiding

Ieder collegejaar zult u vanuit de opleiding een studieloopbaanbegeleider toegewezen krijgen. Deze slb’er ondersteunt u in de keuzes die u dient te maken. Hierdoor zult u zoveel mogelijk rendement uit de studie halen.

Competentiegericht onderwijs

Voorheen richtte het onderwijs zich voornamelijk op de vakdeskundigheid van studenten, op de kennis en vaardigheden. Het competentiegerichte onderwijs stelt de handelingsbekwaamheid van studenten voorop. 

Opleidingen

BTO

 • Niveau: mbo niveau
 • Duur: 2 jaar
 • Studievormen: Colleges, practica, zelfstudie en groepswerk
 • Lesdagen en lestijden: Eén doordeweekse avond van 18.00 – 21.00 uur

Bachelor in Theologie

 • Niveau: hbo-bachelor niveau
 • Duur: 5,5 jaar
 • Studievormen: Colleges, practica, zelfstudie en groepswerk
 • Lesdagen en lestijden: Eén doordeweekse avond van 18.00 – 21.00 uur

Schakeljaar

 • Niveau: Basis Theologische Opleiding (BTO) of andere middelbare theologische opleiding
 • Duur: 8 maanden
 • Studievormen: Colleges, practica, zelfstudie en groepswerk
 • Lesdagen en lestijden: Eén doordeweekse avond van 18.00 – 21.00 uur

Bijwonen colleges en trainingen

EST biedt haar modules niet alleen aan haar eigen studenten aan. Gaststudenten van andere instituten en belangstellenden kunnen tegen betaling losse modules volgen.