Efeze 4:12: Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus

EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Home

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerk in Suriname versterken en verdiepen. De school biedt, aan mannen en vrouwen die zich willen bekwamen tot de dienst in de gemeente en de samenleving, verschillende theologische studies aan. De school draagt een interkerkelijk karakter. Docenten, bestuursleden en adviesraadsleden komen vanuit verschillende Surinaamse kerken.

Wilt u een theologische opleiding volgen die uw leven zal veranderen?

Een opleiding die meer inzicht verschaft in God’s woord dan u ooit had gedacht? Dan is EST de plaats voor u om deze kennis en ervaring op te doen. Volg één van onze opleidingen: de Basis Theologische Opleiding (BTO) – een opleiding om bijbelkennis en praktisch geloofsleven te verdiepen en te versterken; of de hbo-bachelor opleiding in Theologie (BTH) – een bachelor opleiding waar u dieper op de Bijbelse vraagstukken ingaat en die meer inzicht verschaft in God’s woord.

Voor vragen of informatie, kunt u gerust contact maken met:
E-mail: info@est.sr
Telefoon: (+597) 8520488 / (+597) 470890