EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Bachelor in Theologie

Niveau: hbo-bachelor niveau
Duur: 5,5 jaar
Studievormen: Colleges, practica, zelfstudie en groepswerk
Lesdagen en lestijden: Eén doordeweekse avond van 18.00 – 21.00 uur

Wat houdt deze studie in?
Het doel van dit programma is om studenten op te leiden zodat zij in de verschillende Christelijke kerken als leiders en voorgangers kunnen functioneren en/of kunnen functioneren in diverse (christelijke) instanties, waaronder pastorale en maatschappelijke hulpverlening en christelijk onderwijs.

Opbouw van de opleiding

Het programma is uitgespreid over 5½ studiejaar, waarvan 4½ theorie en 1 jaar praktijk en eindthesis. Na het behalen van de eerste 60 credits zal de propedeuse uitgereikt worden.

In de eerste 1½ jaar staat vooral Bijbelwetenschap van het Oude en Nieuwe Testament centraal. In de volgende jaren worden Systematische Theologie (Geloofsleer) en Praktische Theologie (Dienen in de Gemeente) gedoceerd en de Bijbelse talen. De modules worden gedoceerd door bevoegde docenten uit binnen- en buitenland.

Elke module duurt 4-6 weken. De student moet zelf tijd besteden aan de lees- en werkopdrachten om mee te kunnen doen tijdens de colleges. Zo nu en dan worden er blokweken van 3-5 avonden gegeven. Om de student goed door de opleiding te begeleiden, voorziet de opleiding in studieloopbaanbegeleiding.

In kleine groepen worden de studenten door een begeleider geholpen hun tijd te managen en gestructureerd met de opleiding bezig te zijn. In het 2e, 3e en 4e jaar werkt men in groepen aan een project.

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat onder andere:

 • Bestudering van het gehele Oude en Nieuwe Testament
 • Academische vaardigheden
 • Inleiding Exegese – Bijbeluitleg
 • Huwelijk
 • Systematische Theologie I, II, III, IV
 • Inleiding Bijbelse talen
 • Kinder- en jeugdwerk
 • Christelijke Counseling
 • Algemene, Surinaamse en Caribische Kerkgeschiedenis
 • Homiletiek/Prediking
 • Pastorale Bediening
 • Exegese Oude en Nieuwe Testament
 • Christelijke Ethiek
 • Apologetiek
 • Inleiding Ontwikkelingspsychologie
 • Niet Christelijke Godsdiensten
 • Gemeente opbouw, evangelisatie en zending
 • Didactiek
 • Projectonderwijs
 • Studieloopbaanbegeleiding

Uitkomsten

U heeft verschillende competenties ontwikkeld, zoals:

 • Kennis over de inhoud van de Bijbel
 • Luister– en spreekvaardigheden
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Persoonlijke geestelijke groei
 • Vaardigheden om anderen te begeleiden
 • Liturgische vaardigheden
 • Educatieve vaardigheden
Afronding met een bachelor titel!

Wanneer u het diploma Theologie behaald hebt, bezit u de graad van Bachelor of Theology en mag u de titel BTh voeren. Deze graad geeft zowel nationaal als internationaal aan op welk niveau u heeft gestudeerd.

Waar vind ik werk ?

Als geestelijke begeleider in:
 • Ziekenhuizen
 • Het nationaal leger
 • Korps politie Suriname
 • Gevangenissen
 • Maatschappelijk en vormingswerk bv afkick centra
In Bestuurlijke Functies
Als docent:
 • Bijbelschool
 • Godsdienstonderwijs
Als voorganger / predikant
Vervolgopleidingen

Heeft u het diploma gehaald? Met de bachelortitel kunt u doorstuderen aan een deeltijdvervolgopleiding in Master Theologie. Dit kan bij diverse internationaal erkende instellingen zoals het CCBI (klikken naar website) en SATS (klikken naar website). Een Master opleiding biedt u nog meer doorgroeimogelijkheden en u kunt tevens een theologie docent worden.

Inschrijven