EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

BTO

Niveau: mbo niveau
Duur: 2 jaar
Studievormen: Colleges, practica, zelfstudie en groepswerk
Lesdagen en lestijden: Eén doordeweekse avond van 18.00 – 21.00 uur

Wat houdt deze studie in?
Dit programma richt zich op gemeenteleden die meer willen weten dan over het algemeen tijdens een gemeentelijke Bijbelstudie wordt aangeboden. Ook wil dit programma een basis leggen voor mensen die een vervolg theologische studie willen doen. Om het programma succesvol te doorlopen is het van belang dat studenten de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven. Doorschakeling naar onze bachelor opleiding is mogelijk.

Opbouw van de opleiding

Dit programma bestaat uit een aantal modules, die in een periode van 24 maanden door de docenten worden doorgenomen. Elke module duurt vijf weken. De student moet zelf tijd besteden aan de leesopdrachten om mee te kunnen doen tijdens de colleges. Er wordt nadruk gelegd op het bijbrengen van Bijbelse kennis. Het memoriseren van Bijbelteksten heeft dan ook een belangrijke plaats in dit programma.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bijbelwetenschappen Oude en Nieuwe Testament
  • Spiritualiteit (Geestelijk Leven)
  • Systematische Theologie (Geloofsleer)
  • Praktische Theologie (Dienen in de Gemeente)

Uitkomsten

De afgestudeerde
  1. heeft een betere kennis van de inhoud van de Bijbel, zowel het Oude en het Nieuwe Testament
  2. is in staat de hoofdlijnen van de boodschap van de Bijbel weer te geven
  3. kent de sleutels voor een evenwichtig geestelijk leven, zowel persoonlijk als in gezinsverband
Afronding met een certificaat!

Bij afronding levert deze opleiding de student een “certificate of theological studies” op.

Inschrijven

Vervolgopleidingen

EST biedt de mogelijkheid om na het behalen van de “certificate of theological studies” verder te studeren voor de hbo-bachelor in theologie. Na een schakelprogramma kan men instromen in het 2e studiejaar van de bacheloropleiding.