EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Competentiegericht onderwijs

Voorheen richtte het onderwijs zich voornamelijk op de vakdeskundigheid van studenten, op de kennis en vaardigheden. Het competentiegerichte onderwijs stelt de handelingsbekwaamheid van studenten voorop. Daarbij wordt naast de integrale inzet van kennis en vaardigheden ook gelet op de specifieke beroepsuitoefening of beroepshouding. Concreet betekent dit dat het onderwijs, naast afzonderlijke modules, gebruik maakt van op de beroepspraktijk ge├źnte opdrachten. Daarbij wordt aangesloten bij reeds aanwezige competenties van studenten.