+597 470890 info@est.sr

Grote theologische Bibliotheek

EST heeft één van de grootste theologische bibliotheken van Suriname. De bibliotheek draagt zorg voor de wetenschappelijke informatievoorziening aan alle studenten en docenten van EST ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Er is een breed scala aan boeken en artikelen aanwezig. De collectie omvat boeken, tijdschriften en thesissen over verschillende theologische onderwerpen. De nadruk ligt bij de twee voornaamste talen, Nederlands en Engels.

Openingstijden bibliotheek:
Maandag, Dinsdag en Donderdag van 8.00u – 15.00u
Woensdag en Vrijdag van 12.00u – 20.00u
Graag even vooraf bellen voor een afspraak.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...