EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Waarom theologie

Wilt u een Theologische opleiding volgen die uw leven zal veranderen? Een opleiding die meer inzicht verschaft in God’s woord dan u ooit had gedacht? Dan is EST de plaats voor u om deze kennis en ervaring op te doen.
De Evangelical School of Theology is een opleiding waar studenten zich niet alleen verdiepen in het woord van God, maar ook fellowship hebben met mede gelovigen van verschillende denominaties.

Het scala van mogelijke functies waartoe u bekwaam bent na afronding van deze bachelor opleiding is erg groot. De opgedane kennis en ervaring zijn dusdanig dat u deze kunt inzetten in elk beroep dat u zou kunnen uitoefenen. Uiteraard is de focus gelegd op het functioneren in een beroep met een Christelijk fundament.