+597 470890 info@est.sr

Waarom theologie

Wilt u een Theologische opleiding volgen die uw leven zal veranderen? Een opleiding die meer inzicht verschaft in God’s woord dan u ooit had gedacht? Dan is EST de plaats voor u om deze kennis en ervaring op te doen.
De Evangelical School of Theology is een opleiding waar studenten zich niet alleen verdiepen in het woord van God, maar ook fellowship hebben met mede gelovigen van verschillende denominaties.

Het scala van mogelijke functies waartoe u bekwaam bent na afronding van deze bachelor opleiding is erg groot. De opgedane kennis en ervaring zijn dusdanig dat u deze kunt inzetten in elk beroep dat u zou kunnen uitoefenen. Uiteraard is de focus gelegd op het functioneren in een beroep met een Christelijk fundament.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...