EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken. De adviezen worden op verzoek van de directie uitgebracht, of op eigen initiatief.
De leden van de adviesraad zijn:

  • Apostel Irma Gimith-Woerdings
  • Ds. Freddy Lachman
  • Prof. dr. Franklin Jabini
  • Alfred Majo BTh