+597 470890 info@est.sr

Raad van Toezicht en Raad van Advies

De Evangelical School of Theology (EST) heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De leden van deze raden zijn afkomstig van verschillende denominaties binnen en buiten Suriname.

Doel Raad van Toezicht
Het belangrijkste doel van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op het beleid en de gang van zaken binnen EST. Dit betekent toezicht houden op de financiën van de organisatie en de risicobeheersing, maar zeker ook op de uitvoering van het beleid. Het is een orgaan dat toezicht houdt op de directie/bestuur en hen adviseert en ondersteunt.

Doel Raad van Advies
De Raad van Advies van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie/bestuur adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken. De adviezen worden op verzoek van de directie uitgebracht, of op eigen initiatief.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...