+597 470890 info@est.sr

Studieloopbaanbegeleiding

Ieder collegejaar zult u vanuit de opleiding een studieloopbaanbegeleider toegewezen krijgen. Deze slb’er ondersteunt u in de keuzes die u dient te maken..

Hierdoor zult u zoveel mogelijk rendement uit de studie halen. In het begin zal de slb’er u in sterke mate begeleiden in het (verder) leren zelfstandig te professionaliseren en het maken van bewuste keuzes in leerdoelen en differentiaties. Naarmate de opleiding vordert wordt de begeleider een adviseur die u helpt zicht te krijgen op het geheel van de studie en de ontwikkeling van competenties.

Studieloopbaanbegeleiding helpt u om inzicht te krijgen in:

  • uzelf, de motivatie voor de studie, interesses, verwachtingen, eigen werk- en leerstijl, manier van plannen en organiseren van de studie en de manier van samenwerken;
  • de opleiding en het beroepenveld, de competenties waartoe de opleiding opleidt;
  • uw studie – en loopbaan en hoe te reflecteren op ervaringen en de keuzen die daarin gemaakt kunnen worden;
  • de manier van plannen en organiseren van uw studie en hoe u een persoonlijk ontwikkelplan (POP) maakt, dat een weerslag vormt van de eigen ontwikkeling.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...