EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Studieloopbaanbegeleiding

Ieder collegejaar zult u vanuit de opleiding een studieloopbaanbegeleider toegewezen krijgen. Deze slb’er ondersteunt u in de keuzes die u dient te maken. Hierdoor zult u zoveel mogelijk rendement uit de studie halen. In het begin zal de slb’er u in sterke mate begeleiden in het (verder) leren zelfstandig te professionaliseren en het maken van bewuste keuzes in leerdoelen en differentiaties. Naarmate de opleiding vordert wordt de begeleider een adviseur die u helpt zicht te krijgen op het geheel van de studie en de ontwikkeling van competenties.

Studieloopbaanbegeleiding helpt u om inzicht te krijgen in:

  • uzelf, de motivatie voor de studie, interesses, verwachtingen, eigen werk- en leerstijl, manier van plannen en organiseren van de studie en de manier van samenwerken;
  • de opleiding en het beroepenveld, de competenties waartoe de opleiding opleidt;
  • uw studie – en loopbaan en hoe te reflecteren op ervaringen en de keuzen die daarin gemaakt kunnen worden;
  • de manier van plannen en organiseren van uw studie en hoe u een persoonlijk ontwikkelplan (POP) maakt, dat een weerslag vormt van de eigen ontwikkeling.