+597 470890 info@est.sr

Projectonderwijs

In een project worden verschillende onderdelen van de leerstof via een opdracht bij elkaar gebracht. U gaat dan in een kleine groep opdrachten uitwerken die een oplossing bieden voor een probleem uit de praktijk. In een groepje werken betekent dat er vanuit verschillende rollen samengewerkt wordt. Vanuit die samenwerking ervaart u ook persoonlijke leerdoelen waar u wel of minder goed in bent. Een project heeft een direct verband met de Theologische competenties.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...