+597 470890 info@est.sr

Deeltijdonderwijs

Deeltijdonderwijs is een belangrijke kans op onderwijs voor mensen die wegens werk- of privéomstandigheden géén voltijdstudie kunnen volgen.

Als u een baan heeft of om een andere reden niet fulltime kunt studeren is het een optie om een studie in deeltijd te volgen. Dan haalt u minder studiepunten per jaar en duurt een opleiding wat langer.

Bij EST kan de 4-jarige hbo-bachelor theologie in 5,5 jaar afgerond worden. De basis theologische opleiding duurt 2 jaar. Het is best zwaar om naast uw baan een deeltijdopleiding te volgen. Een baan, gezin of druk sociaal leven vraagt veel van uw tijd.

Een deeltijdstudent heeft daarom in het algemeen maar één avond in de week les. Hierdoor is de combinatie met studie en werk/privé goed mogelijk!

Met een deeltijdopleiding bij EST word u opgeleid tot een hoogwaardige professional die zich weet te onderscheiden. U bent na uw afstuderen gespecialiseerd in de theologie. De bachelortitel die u krijgt, kan ervoor zorgen dat u meer doorgroeimogelijkheden heeft en dat uw positie op de arbeidsmarkt verbetert.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...