+597 470890 info@est.sr

Schakeljaar

Niveau: Basis Theologische Opleiding (BTO) of andere middelbare theologische opleiding
Duur: 8 maanden
Studievormen: Colleges, practica, zelfstudie en groepswerk
Lesdagen en lestijden: Eén doordeweekse avond van 18.00 – 21.00 uur

Wat houdt deze studie in?
Het doel van het schakelprogramma is om studenten die de Basis Theologische Opleiding (BTO) van EST hebben afgerond de mogelijkheid aan te bieden om in het bachelorsprogramma in te stromen. Het schakelprogramma bestaat uit 6 modulen. Het doel van het bachelorprogramma is om studenten op te leiden zodat zij in de verschillende Christelijke kerken in Suriname als leiders en voorgangers kunnen functioneren, en/of kunnen functioneren in diverse (christelijke) instanties, waaronder pastorale en maatschappelijke hulpverlening, christelijk onderwijs, e.d.

Opbouw van de opleiding

De modules worden gedoceerd door bevoegde docenten. De student moet zelf tijd besteden aan de lees- en werkopdrachten om mee te kunnen doen tijdens de colleges. Om de student goed door de opleiding te begeleiden, voorziet de opleiding in studieloopbaanbegeleiding. In kleine groepen worden de studenten door een begeleider geholpen hun tijd te managen en gestructureerd met de opleiding bezig te zijn.

 

Afronding met een Propedeutisch diploma!

Wanneer u het schakelprogramma behaald heeft, bezit u de Propedeuse van de hbo-bachelor in Theologie. Dit diploma geeft zowel nationaal als internationaal aan op dat u de eerste fase van een hbo-bachelor niveau u heeft gestudeerd.

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat onder andere:

  • Academische vaardigheden
  • Genesis–Ruth
  • Inleiding Exegese – Bijbeluitleg
  • De Brieven van Paulus
  • Studieloopbaanbegeleiding
  • Computervaardigheden

Vervolgopleidingen

 

Na voltooiing van deze 6 modulen wordt de propedeuse behaald. De student kan dan doorstromen naar de 2e helft van het 2e studiejaar.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...