EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Schakeljaar

Niveau: Basis Theologische Opleiding (BTO) of andere middelbare theologische opleiding
Duur: 8 maanden
Studievormen: Colleges, practica, zelfstudie en groepswerk
Lesdagen en lestijden: Eén doordeweekse avond van 18.00 – 21.00 uur

Wat houdt deze studie in?
Het doel van het schakelprogramma is om studenten die de Basis Theologische Opleiding (BTO) van EST hebben afgerond de mogelijkheid aan te bieden om in het bachelorsprogramma in te stromen. Het schakelprogramma bestaat uit 6 modulen. Het doel van het bachelorprogramma is om studenten op te leiden zodat zij in de verschillende Christelijke kerken in Suriname als leiders en voorgangers kunnen functioneren, en/of kunnen functioneren in diverse (christelijke) instanties, waaronder pastorale en maatschappelijke hulpverlening, christelijk onderwijs, e.d.

Opbouw van de opleiding

De modules worden gedoceerd door bevoegde docenten. De student moet zelf tijd besteden aan de lees- en werkopdrachten om mee te kunnen doen tijdens de colleges. Om de student goed door de opleiding te begeleiden, voorziet de opleiding in studieloopbaanbegeleiding. In kleine groepen worden de studenten door een begeleider geholpen hun tijd te managen en gestructureerd met de opleiding bezig te zijn.

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat onder andere:

  • Academische vaardigheden
  • Genesis–Ruth
  • Inleiding Exegese – Bijbeluitleg
  • De Brieven van Paulus
  • Studieloopbaanbegeleiding
  • Computervaardigheden

Afronding met een Propedeutisch diploma!

Wanneer u het schakelprogramma behaald heeft, bezit u de Propedeuse van de hbo-bachelor in Theologie. Dit diploma geeft zowel nationaal als internationaal aan op dat u de eerste fase van een hbo-bachelor niveau u heeft gestudeerd.

Vervolgopleidingen

Na voltooiing van deze 6 modulen wordt de propedeuse behaald. De student kan dan doorstromen naar de 2e helft van het 2e studiejaar.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor een opleiding bij de Evangelical School of Theology is mogelijk door een ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren. Dit formulier kan opgehaald worden bij de administratie.

Voor de actuele openingstijden van kantoor kunt u hier klikken.

Het kan voorkomen dat voor een studie teveel studenten zijn ingeschreven. In dat geval heeft een eerdere ingeschreven student voorrang. U bent definitief ingeschreven als u het collegegeld heeft betaald.

Evangelical School of Theology (EST)
Henck Arronstraat 39, Paramaribo
(achter bij het Surinaams Bijbelgenootschap)
E-mail: info@est.sr
Telefoon: (+597) 8520488 of (+597) 470890