+597 470890 info@est.sr

Onze geschiedenis

…..tot doel de studenten goede Bijbelkennis en voldoende handreikingen tot geestelijke groei te geven.

Na de oprichting van de Evangelical School of Theology werd in januari 2003 van start gegaan met de Basis Theologische Opleiding (BTO) , waarvoor zich 25 studenten aanmeldden. Deze Opleiding heeft tot doel de studenten goede Bijbelkennis en voldoende handreikingen tot geestelijke groei te geven. Deze opleiding vindt tot op heden plaats in Paramaribo en in verschillende districten.

In de loop van 2003 ging EST een samenwerkingsverband aan met de South African Theological Seminary (SATS) en kon daardoor aan de Surinaamse gelovigen een erkende Theologische Bachelor opleiding aanbieden. Gestart werd met een Engelstalige opleiding. Er bleek echter behoefte te zijn aan een Nederlandse opleiding. In overleg met SATS kon EST vanaf november 2005 een Nederlandstalige deelopleiding aanbieden. In 2012 vernieuwde EST haar Bacheloropleiding en biedt nu een deeltijd HBO-opleiding theologie aan die volledig in eigen beheer wordt gegeven.

Missie en Doelstelling

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerken in Suriname versterken en verdiepen.

Interkerkelijk

EST is een christelijke onderwijsinstelling die dwars door de diverse denominaties heen gaat. Dit houdt in dat EST géén diensten verleent voor slechts één christelijke stroming. Dit is terug te zien in een diverse studenten.

Adviesraad

De Adviesraad van EST is een onafhankelijk adviesorgaan die de directie adviseert over het beleid, in het bijzonder met betrekking tot onderwijsaspecten, aansluiting met het werkveld Theologie en organisatorische zaken.

Partners

EST werkt nauw samen met diverse partners in binnen- en buitenland. EST heeft een grote verbondenheid met kerk en maatschappij binnen Suriname. De interkerkelijke, vernieuwende en open wijze...