EVANGELICAL SCHOOL OF THEOLOGY

Geschiedenis

Na de oprichting van de Evangelical School of Theology werd in januari 2003 van start gegaan met de Basis Theologische Opleiding (BTO) , waarvoor zich 25 studenten aanmeldden. Deze Opleiding heeft tot doel de studenten goede Bijbelkennis en voldoende handreikingen tot geestelijke groei te geven. Deze opleiding vindt tot op heden plaats in Paramaribo en in verschillende districten.

In de loop van 2003 ging EST een samenwerkingsverband aan met de South African Theological Seminary (SATS) en kon daardoor aan de Surinaamse gelovigen een erkende Theologische Bachelor opleiding aanbieden. Gestart werd met een Engelstalige opleiding. Er bleek echter behoefte te zijn aan een Nederlandse opleiding. In overleg met SATS kon EST vanaf november 2005 een Nederlandstalige deelopleiding aanbieden. In 2012 vernieuwde EST haar Bacheloropleiding en biedt nu een deeltijd HBO-opleiding theologie aan die volledig in eigen beheer wordt gegeven.